MAŁE RZECZY KTÓRE
SPRAWIĄ DUŻĄ RÓŻNICE

Wierzymy, że nawet małe sumy, które zostaną prawidłowo wykorzystane napodwieszanie i
maskowanie mogą zmniejszyć całkowity koszt lakierowania nawet o 50%. To nie jest tylko coś o
czym mówimy. To fakt wynikający z naszej skuteczności. Na następnych stronach pokażemy

kilka przykładów naszej ekonomiczności.
 

DLA PEŁNEJKALKULACJI, PRZECZYTAJ WIĘCEJ !

BHL

 

 


HQL

 

PODSUMOWANIE

» Inteligentne zawieszanie może zredukować całkowite koszty lakierowania nawet o 50% 
» Inteligentne zawieszanie często prowadzi do ograniczenia kosztow zużywanej energii
»
Przenoszenie materiałow powinno być zorganizowane w inteligentny sposob przy  
    użyciu stacji roboczych i stojakow do magazynowania/transportowania

» Oprócz oszczędności są również inne korzyści techniczne dzięki inteligentnemu  
    podwieszaniu  
» W tym przypadku największe oszczędności daje system HQL dzięki szybkiej 
    wymianie punktów podwieszanych, ale BHL jest bardziej elastycznym rozwiązaniem.